1 663 י . א . ירושלים
זוכה
2 993 נ . ג . תל אביב
זוכה
3 863 ש . ל . תל אביב
זוכה
4 945 ר . א . תל אביב
זוכה
5 509 א . א . תל אביב
זוכה
6 103 ל . ו . תל אביב
זוכה
7 547 י . מ . תל אביב
זוכה
8 67 א . ב . תל אביב
זוכה
9 23 נ . ש . אילת
זוכה
10 611 ק . א . ראש העין
זוכה