1 569 מ . ח . כרמיאל
זוכה
2 642 נ . כ . שלומי
זוכה
3 168 א . מ . טבריה
זוכה
4 863 ש . ל . תל אביב
זוכה
5 558 ד . ז . הוד השרון
זוכה
6 252 מ . ל . נתניה
זוכה
7 868 א . כ . תל אביב
זוכה
8 945 ר . א . תל אביב
זוכה
9 82 ד . צ . הוד השרון
זוכה
10 993 נ . ג . תל אביב
זוכה