1 836 א . ז . חדרה
זוכה
2 602 ש . ח . חיפה
זוכה
3 868 א . כ . תל אביב
זוכה
4 969 א . ג . חיפה
זוכה
5 993 נ . ג . תל אביב
זוכה
6 103 ל . ו . תל אביב
זוכה
7 67 א . ב . תל אביב
זוכה
8 863 ש . ל . תל אביב
זוכה
9 155 א . א . תל אביב
זוכה
10 585 ג . א . באר יעקב
זוכה