1 677 א . ר . באר שבע
זוכה
2 224 ש . ש . ירדנה
זוכה
3 652 א . ד . מצליח
זוכה
4 559 ע . פ . חולון
זוכה
5 627 א . א . חיפה
זוכה
6 405 ש . מ . תל אביב
זוכה
7 689 א . ד . נתניה
זוכה
8 259 ד . ה . קריית ביאליק
זוכה
9 868 א . כ . תל אביב
זוכה
10 552 ש . ג . הרצלייה
זוכה