1 406 ע . ב . מעלה אפרים
זוכה
2 953 י . א . עלי זהב
זוכה
3 133 ס . ח . טמרה
זוכה
4 863 ש . ל . תל אביב
זוכה
5 584 א . ח . גבעתיים
זוכה
6 549 ע . ח . נצרת
זוכה
7 658 י . מ . באר שבע
זוכה
8 547 י . מ . תל אביב
זוכה
9 611 ק . א . ראש העין
זוכה
10 504 י . ח . באר שבע
זוכה