1 677 א . ר . באר שבע
זוכה
2 116 א . א . קריית גת
זוכה
3 133 ס . ח . טמרה
זוכה
4 652 א . ד . מצליח
זוכה
5 406 ע . ב . מעלה אפרים
זוכה
6 825 ב . מ . יהוד
זוכה
7 868 א . כ . תל אביב
זוכה
8 577 א . ו . רמת השרון
זוכה
9 405 ש . מ . תל אביב
זוכה
10 809 י . ב . אשקלון
זוכה