1 739 א . ס . נצרת
זוכה
2 689 א . ד . נתניה
זוכה
3 677 א . ר . באר שבע
זוכה
4 584 א . ח . גבעתיים
זוכה
5 406 ע . ב . מעלה אפרים
זוכה
6 824 א . א . אשדוד
זוכה
7 133 ס . ח . טמרה
זוכה
8 552 ש . ג . הרצלייה
זוכה