1 335 נ . פ . ירושלים
זוכה
2 584 א . ח . גבעתיים
זוכה