1 406 ע . ב . מעלה אפרים
זוכה
2 584 א . ח . גבעתיים
זוכה